Liên hệ

+ Số lượng bạn hỏi quá nhiều nên các câu hỏi cá nhân liên quan đến việc học IELTS hiện tại mình không thể trả lời hết. Các

bạn xem lại các post mình soạn trên ngocbach.com hoặc vào group IELTS Ngoc Bach để đặt câu hỏi


https://www.facebook.com/profile.php?id=900994436637886+ Nếu các bạn có thắc mắc or cần tư vấn về việc mua sách IELTS Ngoc Bach, học online, học offline các bạn có thể liên lạc với mình 

qua địa chỉ mail: ieltsbach1707@gmail.com

 

Cám ơn các bạn !

-Ngọc Bách-