HD tự học IELTS toàn tập

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC IELTS BY NGOCBACH TOÀN TẬP 

 

Mình khuyến khích các bạn trước khi mua bất cứ sản phẩm có phí nào của mình (học online, offline, mua sách viết by NgocBach), nếu các bạn chưa tin tưởng -> hãy thử tự học theo hướng

dẫn ở đây trước. Chính sự tiến bộ của các bạn sẽ là mình chứng rõ ràng nhất việc học theo hướng dẫn của mình là hiệu quả

 

I) GRAMMAR

+ Bài giảng số 1
https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxUU5LaWFlem9qM0k/view


+ Bài giảng số 2
https://drive.google.com/file/d/0ByAGTrResf-BVUlYZGNubUZ2dDA/view


+ Bài giảng số 3
https://drive.google.com/file/d/0B-99WfA7uKpcdl9mRGNBaV85QVU/view

 

II)  VOCABULARY

+ Phương pháp học từ vựng by Ngoc Bach

https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/725940200942045


+ Bộ COLLOCATIONS THEO CHỦ ĐỀ được soạn bởi Ngoc Bach (vô cùng công phu chi tiết)
https://goo.gl/a7NADu

 

III) LISTENING

+  3 bước luyện kỹ năng nghe chép chính tả
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-tieng-anh/3-buoc-luyen-ky-nang-nghe-ielts-3483673.html


+ 8 website hay để luyện nghe chép chính tả

https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/703882209814511

+ Tại sao nên luyện nghe chép chính tả ?
https://www.facebook.com/groups/ieltsngocbach/permalink/1945001615570491/


+ Kinh nghiệm làm dạng bài nghe multiple choice questions
https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/701963156673083

 

IV) READING 


Hướng dẫn cách luyện IELTS Reading chi tiết từ A-> Z
https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/697498003786265

 

V) WRITING

+ Hướng dẫn luyện IELTS Writing chi tiết từ A->Z
https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/696362423899823


+ Tổng hợp trang web chữa bài miễn phí từ giáo viên bản xứ
https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/716442795225119

 

VI) SPEAKING 

+ Đề speaking quý 2/2017 update 3 phần:
https://drive.google.com/file/d/0B-99WfA7uKpcRzFrd3F6U1NZb3M/view


+ Bí kíp tự học Speaking 
https://goo.gl/DB1xz1


+ Học Speaking qua APP IELTS NGOC BACH
https://www.youtube.com/watch?v=cMSLhsUiieU