XU HƯỚNG RA ĐỀ MỚI TỪ CAM 16 VÀ CÁC ĐỀ THI GẦN ĐÂY

Hi các bạn,

Mình và team đang viết bài mẫu, giải thích 4 kỹ năng cho quyển Cam 16 (quyển Cam được mong chờ nhất sẽ chính thức ra mắt trong năm nay). Một xu hướng dễ nhận thấy là quyển Cam 16 và các đề thi gần đây bổ sung rất nhiều đề Process lạ và khó

Để chuẩn bị và sẵn sàng cho các đề thi IELTS sắp tới, các bạn nên tham khảo tài liệu ‘HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC ĐỀ PROCESS CHẾT CHÓC 2021″ mình đã soạn và up thời gian vừa rồi. Các bạn download ở đây nhé

SÁCH HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC ĐỀ PROCESS “CHẾT CHÓC” 2021

Đề thi 12/06/2021 cũng là 1 process dạng khá khó “sản xuất quần áo từ ve chai”

The diagram shows the making of clothing from recycled bottles

Nguồn hình từ Page ielts writing corner. Mình đã bổ sung chú giải cho các hình vì hình repor từ page không rõ ràng và không có chú giải

Report Plan: 

  • Paraphrase paragraph: diagram>chart; shows>illustrates; the making of clothing>how clothing is manufactured
  • Overview/summary paragraph: (1) 13 steps in the process (2) report the first and last steps/stages
  • Paragraph 3: report stages 1 – 8
  • Paragraph 4: report stages 9 – 13

Report:

The chart illustrates the process of how clothing is manufactured from recycled plastic bottles.

Overall, there are 13 steps in the process, beginning with the collection of recycled bottles and ending with the finished product, clothing.

Firstly, plastic bottles are assembled at a recycling point, and they are then transported by trucks to factories.  In these factories, the bottles pass along rollers into a cutting machine.  At the sixth stage, the plastic is passed through another machine, which cuts it into smaller pieces.  Next, these very small pieces of plastic are dried in the sun for 10 hours before they enter a heating cylinder, where they are boiled in water.

After boiling, the water is strained from the plastic, which is then made into the form  of plastic thread, ready for the following step.  Next,  this thread passes through stages of weaving and rolling.  Finally, the recycled plastic is now ready to be manufactured into clothes.

156 words

(Written by NgocBach)

—————–

+ Đăng ký lớp IELTS offline khai giảng tháng 6/2021
+ Đăng ký lớp IELTS package online:
+ Hotline tư vấn: 0974657403
(Email tư vấn: ieltsbach1707@gmail.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *