LỘ TRÌNH HỌC IELTS QUÝ 2 NĂM 2021 (PHIÊN BẢN UPDATE MỚI NHẤT)


LỘ TRÌNH HỌC IELTS QUÝ 2 NĂM 2021

Lộ trình sẽ bao gồm:
+ Bộ đề dự đoán Speaking chính xác nhất
+ Script tham khảo các đề Speaking ra nhiều nhất
+ Hướng dẫn ghép đề Speaking mới (bản final)
+ Bài mẫu Writing 2021 (update cả các đề mới ra tháng 2/2021 với các bài mẫu band 8.0+ đi kèm giải thích từ vựng, dàn bài chi tiết)
+ Bộ đề Listening & Reading thi thật 2021
……
và nhiều tài liệu khác chi tiết , cụ thể hướng dẫn bạn từng bước để ôn thi trong thời gian tới một cách dễ dàng nhất.
Tính hiệu quả của tài liệu dựa trên kết quả thi thật học sinh vừa báo về tháng 2/2021

Tài liệu này phù hợp với ai:
+ Các bạn học sinh dự định thi IELTS trong năm 2021 (nhất là định thi từ giờ đến tháng 5)
+ Các bạn đã học IELTS , hiện tại muốn ôn thi lại nhưng không biết xu hướng đề thi hiện tại như thế nào ? Các bộ đề mới nhất học ở đâu
+ Các bạn mới học IELTS muốn tham khảo xem xu hướng đề thi hiện tại

DOWNLOAD

https://drive.google.com/file/d/1IXXPy-8vSHVYp4mLv-hcpFxqLZe8CGIV/view

Chúc các bạn học tốt !

-Ngọc Bách-

Trả lời