WRITING

READING

LISTENING

SPEAKING

                                   BÀI GIẢNG MẪU

Sách anh Bách đọc hay và dễ hiểu ,hôm qua nhận được kết quả thấy 7 writing là bất ngờ luôn

Thanh Huyền

cám ơn anh Bách vì đã giúp em phần writing & speaking khá nhiều, nhất là speaking vì hầu hết đều nằm trong bộ đề dự đoán

Hương Ly

Thầy dạy rất kĩ và có nhiều template để làm bài. Đi học sẽ được thầy phát quyển giáo trình Task 1, 2, quyển Topic Vocabulary, và nhiều tài liệu kèm theo nữa.

Quang Anh

It is essential to pick a writing service that has gained a reputation of providing high-quality results. Best Essays has a reputation as one of the leading writing agencies. Their writers have years of writing services experience in handling various orders as well as being with them since 1997. They have writers who at Best Essays also have advanced studies, meaning you can rest assured that you’ll always receive high-quality work.