TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT

TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT KÈM VÍ DỤ, AUDIO (theo phong cách đơn giản hiệu quả)

Audio giảng Anh – Mỹ

Audio giảng Anh-Anh

Hi các bạn,

Đây là một dự án mới nằm trong dự án “Thư viện audiobooks IELTS năm 2021″ của mình. Mình sẽ hệ thống cho các bạn các từ vựng theo chủ đề đơn giản, hiệu quả, đưa ví dụ áp dụng vào bài viết và thu âm toàn bộ để các bạn học dễ dàng hơn

Từ vựng IELTS chủ đề Environment

 • To be on the brink of extinction: đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
 • To discharge toxic chemical waste: xả chất thải hóa học độc hại
 • To deplete natural resources: làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • To take action on global warming: hành động ứng phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu
 • To cut down on emissions: giảm lượng khí thải.
 • To fight climate change: ngăn chặn biến đổi khí hậu
 • To reduce the dependence/reliance on fossil fuels: giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
 • To alleviate environmental problems: giảm nhẹ các vấn đề về môi trường.
 • To achieve sustainable development: đạt được sự phát triển bền vững
 • To be environmentally friendly: thân thiện với môi trường
 • Environmental degradation: suy thoái môi trường
 • Alternative energy sources: các nguồn năng lượng thay thế
 • Renewable energy: năng lượng có thể tái tạo
 • Habitat destruction: sự phá hủy môi trường sống
 • Endangered species: những loài động vật đang gặp nguy hiểm
 • To have a devastating effect on st: có tác động tàn phá lên…
 • Ecological crisis: khủng hoảng sinh thái
 • The greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính
 • The green movement: cuộc vận động xanh

Ví dụ:

Đây là một số ví dụ thực tế để các bạn tham khảo:

 • Before the captive breeding program in zoos, the giant panda was on the brink of extinction.

Trước khi có chương trình nuôi giống trong sở thú, loài gấu trúc khổng lồ đã trên bờ vực tuyệt chủng.

 • Nowadays, more and more industrial companies are discharging toxic chemical waste into rivers, causing death to many fish and other aquatic animals.

Ngày càng nhiều công ty ở khu công nghiệp đang xả các chất thải hóa học độc hại ra sông ngòi, gây chết cá và những loài thủy sản khác.

 • Timber companies must not be allowed to deplete natural resources by cutting down trees without planting new trees to replace them.

Các công ty khai thác gỗ không được phép làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên khi chặt cây mà không trồng cây thay thế. 

 • There have been numerous international conferences to warn of the dangers, but many governments have refused to take action on global warming.

Có rất nhiều hội thảo quốc tế được tổ chức nhằm cảnh báo về tác hại của hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhưng nhiều chính phủ vẫn từ chối hành động ứng phó với hiện tượng này. 

 • People must be made aware of the need to cut down on emissions from their cars if we are to reduce air pollution.

Mọi người cần có ý thức về sự cần thiết của việc giảm lượng khí thải từ xe ô tô nếu muốn giảm ô nhiễm không khí. 

 • Unless we consume less of the Earth’s natural resources, it will be impossible to fight climate change and safeguard our future.

Trừ khi chúng ta tiêu thụ ít tài nguyên thiên nhiên hơn, nếu không việc ngăn chặn biến đổi khí hậu và đảm bảo cho tương lai sẽ là bất khả thi. 

 • Governments must invest heavily in solar and wind energy projects in order to reduce our dependence/reliance on fossil fuels.

Chính phủ cần phải đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng mặt trời và gió để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 

 • Everyone can assist in the effort to alleviate environmental problems in the local community, through simple actions such as recycling waste or planting a tree in their garden.

Mọi người đều có thể góp phần làm giảm nhẹ các vấn đề môi trường tại địa phương qua những hành động nhỏ như tái chế rác thải và trồng cây trong vườn. 

 • Organic methods must be introduced everywhere in order to achieve sustainable development in agriculture.

Các phương pháp hữu cơ được quảng bá khắp nơi để hướng tới sự phát triển bền vững trong nông nghiệp.

 • We can help to protect the environment by using cleaning products and cosmetics that are environmentally friendly.

Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các loại mỹ phẩm thân thiện với môi trường. 

 • Africa is a continent in which environmental degradation is evident in the spread of deserts and the extinction of animal species.

Lục địa châu Phi là nơi thể hiện rõ sự suy thoái môi trường, bằng chứng là sự mở rộng của sa mạc hóa và một số loài động vật bị tuyệt chủng. 

 • Clean energy which does not pollute the Earth can only come from greater reliance on alternative energy sources, such as wind or solar power.

Năng lượng sạch, không gây hại cho Trái Đất chỉ có thể là những nguồn năng lượng thay thế, chẳng hạn như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. 

 • More subsidies are required from government funds to help firms to develop renewable energy, such as companies which produce solar panels for buildings.

Qũy tài trợ từ chính phủ yêu cầu nhiều phúc lợi hơn nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển nguồn năng lượng có thể tái tạo, chẳng hạn một công ty có thể sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời ở các tòa nhà cao tầng.

 • The elephant population in the world is declining because of habitat destruction caused by human exploitation of the environment.

Số lượng loài voi trên thế giới đang giảm xuống do môi trường sống bị phá hủy, kết quả từ việc khai thác tự nhiên quá mức của con người. 

 • One example of an endangered species is the lowland gorilla, which has almost disappeared as a result of the destruction of its forest habitat.

Một ví dụ về những loài động vật đang gặp nguy hiểm là tinh tinh đất thấp, loài gần như đã biến mất do môi trường sống của chúng bị phá hủy. 

 • Toxic emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming, which may have a devastating effect on the planet in the future.

Khí thải từ các nhà máy và các phương tiện giao thông gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, có tác động tàn phá lên hành tinh của chúng ta. 

 • Environmental degradation caused by human activity is provoking an ecological crisis which threatens our existence.

Sự suy thoái môi trường do con người gây ra có thể dẫn đến sự khủng hoảng sinh thái, đe dọa đến sự sinh tồn của loài người. 

 • Our burning of fossil fuels is increasing the greenhouse effect and making the Earth hotter, endangering all life on the planet.

Việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đang làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất nóng hơn, đe dọa tới cuộc sống của tất cả các loài trên hành tinh này. 

 • We can all play a part in reducing food miles, by buying as much local produce as possible.

Chúng ta có thể góp phần vào việc giảm đường đi của thực phẩm bằng cách mua nhiều sản phẩm nội địa nhất có thể.

 • Individuals should join one of the organisations which form part of the green movement, in order to campaign for changes in official policies on the environment.

Cá nhân có thể tham gia một trong các tổ chức là một phần của cuộc vận động xanh nhằm thực hiện chiến dịch thay đổi chính sách nhà nước đối với môi trường.

————

IELTS NGOCBACH

+ Đăng ký lớp IELTS online 4 kỹ nănghttps://ieltsngocbach.com/package

+ Đăng ký lớp IELTS offline khai giảng tháng 6/2021 https://ieltsngocbach.com/offline

+ Hotline tư vấn: 0974657403 (Email tư vấn: ieltsbach1707@gmail.com)

 

 

 

 

 

Trả lời