“Fuel Your Fitness: Discover Premium Jane’s Hemp Protein Bars!” Elevate your workouts with the power-packed hemp protein bars from Premium Jane

WRITING

READING

LISTENING

SPEAKING


                                   BÀI GIẢNG MẪU

Sách anh Bách đọc hay và dễ hiểu ,hôm qua nhận được kết quả thấy 7 writing là bất ngờ luôn

Thanh Huyền

cám ơn anh Bách vì đã giúp em phần writing & speaking khá nhiều, nhất là speaking vì hầu hết đều nằm trong bộ đề dự đoán

Hương Ly

Thầy dạy rất kĩ và có nhiều template để làm bài. Đi học sẽ được thầy phát quyển giáo trình Task 1, 2, quyển Topic Vocabulary, và nhiều tài liệu kèm theo nữa.

Quang Anh

 

Our Partner Ghostwriter